Transport special – i Përfunduar!

Transport special – i Përfunduar! Diamant përfundon dorëzimin e sigurtë dhe shkarkimin e disa njësive jashtë norme për një hidrocentral në Shqipëri. Shërbimet kyçe ishin transporti i njësive nga Italia në Durrës, magazinimi në parkun logjistik Diamant dhe shkarkimi i tyre në kantier. Njësitë kishin dimensione rreth 300 cm – 440 cm në gjerësi dhe…