Diamant ofron shërbim të specializuar doganorë, në përputhje të plotë me Kodin Doganorë Shqiptarë. Falë agjentëve tanë doganorë, ne jemi në gjëndje të ofrojmë një gamë të gjerë procedurash duke udhëzuar gjithmonë mbi dokumentacionin përkatës dhe duke asistuar në cdo hap të zhdoganimit.

Agjensia doganore Diamant ka marr pjese në mënyrë aktive në projekte të rëndësishmë, duke siguruar shpejtësi në procedure, besueshmëri dhe profesionalizëm në përfaqësimin doganore.

  • Zhdoganime importi, eksporti, tranzite
  • Magazinë Doganore/ Garanci doganore
  • Përpunim aktiv/ pasiv, mbajtje regjimesh
  • Regjim i përkohshëm
  • Asistencë në marrje përjashtimi doganorë
  • Konsulencë mbi Kodin Doganorë Shqiptarë

Menaxher për Agjensinë Doganore

Albion Vrana
Mobile : +355 67 4030809
a.vrana@diamant.com.al

Përpos aktiviteteve standard tregtare, jemi të specializuar gjithashtu në sektorët e mëposhtëm:

null

Industria e naftës

null

Makineri të rënda – Projekte ndërtimi

null

Fabrika/ Fasoneri

null

Zhdoganime anijesh