Që prej vitit 1994, Diamant Logistics ka ofruar shërbimet e saj në fushën e transporteve me kamionë. Falë një game te gjëre mjetesh, kompania arrin që të përmbushë kërkesat dinamike të klientëve, duke u mundësuar atyre dërgesa të shpejta e të sigurta.

Përgjatë viteve, Diamant është specializuar në transportet ndërkombëtare në kamionë komplet dhe grupazh nga shtete të ndryshme të Europes, siç janë Italia, Gjermania, Franca, Spanja, Portugalia, Hollanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Europa Lindore, me një trafik javor si në import ashtu dhe në eksport . Falë terminalit logjistik dhe magazinës së saj doganore, kompania është në gjendje të ofrojë shërbime me kosto të ulëta dhe të shpejta në të gjitha tipet e ngarkesave grupazh, duke shmangur vonesat në zhdoganim, duke ofruar hapësira ruajtjeje dhe magazinimi dhe duke i siguruar secilit klient shpërndarje individuale të mallit me korrektësi.

Kompania gjithashtu, ndihet krenare për stafin e saj, të përbërë nga disa prej spedicionerëve më profesionalë dhe me përvojë, të cilët janë në gjendje për të ofruar zgidhjet më efektive logistike, duke u shtuar vlerë si Diamant-it, ashtu edhe klientëve të tij.

Siguria është shndërruar në një prej parimeve kryesore të kompanisë, ndaj Diamant përpiqet vazhdimisht të rrisë dhë përmirësojë programin e tij të qëndrueshmërisë. Dhe veç të tjerash, e arrin këtë, duke implementuar proçedura që lidhen me sigurinë e mallit, mirëmbajtjen e kamionit dhe trajnimin e vazhdueshëm të shoferëve. Kompania përdor GPS në secilin prej kamionëve dhe mjeteve që përbëjnë flotën e saj: teknologji kjo që mundëson një analizë më të mirë te mjetit përgjatë itinerarit të tij dhe vizualitet më të lartë të ngarkesës gjatë transportit.

Për më tepër, kompania zbaton në të gjitha transportet e saj policën e sigurimit CMR, në mënyrë që, nëse lind nevoja, të mbulojë dëmtime apo humbje të mundshme që mund të ndodhin gjatë transportit. Kushte dhe informacione të mëtejshme të kësaj police mund t’ju ofrohen nga operatorët tanë.

Menaxhere Transporti

Ledia Lezo
Tel : +355 52 901 056
Mobile : +355 674083231
l.lezo@diamant.com.al