Diamant kryeson në fushën e transporteve të rënda dhe jashtë norme, duke zbatuar praktikat
më të mira të industrisë dhe duke ruajtur një nivel të lartë sigurie dhe korrektësie. Përgjatë viteve kemi marr pjesë në shumë projekte të rëndësishme si ndërtim fabrikash, hidrocentrale e termocentrale si dhe jemi prezent në sektorin e naftës dhe gazit duke ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme logjistike. Ekipi ynë është celësi i suksesit, ku falë eksperiencës dhe profesionalizmit, arrijnë gjithnjë të gjejne zgjidhje dhe të dorëzojnë në kohë.

  • Transporte jashtë norme dhe të rënda
  • Studim rruge
  • Leje dhe shoqërim
  • Shërbime vinci dhe qira mjetesh
  • Aktiv në industrinë e naftes e gazit, ndërtime fabrikash
  • Shërbime prokurimi
""
1
Merrni nje Preventiv
Pershkrimi i Ngarkeses
Ad Ngarkimit
Ad Dorezimit
Sasia e paletave/ kolive
L (cm)
H ( cm)
W (cm)
Pesha Bruto Totale
Full Name
Emri i Kompanise
Previous
Next
null

Eksperiencë dhe njohuri vendase

null

Partnerë të besueshëm në sektor

null

Standarde të larta sigurie dhe Shëndeti në punë

null

Zbatim i plotë i rregullave rrugorë