Riciklimi i letrës: si pjesë e ISO 14001:2004

Riciklimi i letrës: si pjesë e ISO 14001:2004 Kjo marrëveshje vjen në të njëjtën kohë me implementimin e standardeve të ISO 14001:2004 si dhe me ndërtimin e nje programi të kompanisë mbi pergjegjesite sociale dhe ambientaliste. Objektivi kryesorë i kësaj marrëveshjë është të riciklohet mbi 80 % e mbetjeve të letrës që vijnë nga përdorimi…