Transport i vecantë për Aeroportin Ndërkombëtarë te Tiranës

Transport i vecantë për Aeroportin Ndërkombëtarë te Tiranës. Diamant dorëzon gjashtë shkallë lëvizëse pranë Aeroportit të Tiranës. Për shkak të lartësisë që tejkalon përmasat standarde, transportet janë kryer me mjete të posacme të ulëta nga toka si dhe kanë përfshirë pplanifikim dhe ngarkim-shkarkime në portet e tranzitit. Shkallët janë transferuar nga Italia dhe do të…