Projekti TAP

Projekti TAP Diamant është shumë i përfshirë në projektin TAP, i definuar si projekti më i madh në Shqipëri me ndikim të madh pozitiv në ekonominë lokale dhe në Evropë. Diamant me shumë krenari numëron disa kontrata me vetë TAP-në dhe me kontraktorët kryesorë që marrin pjesë në ndërtimin e tubacionit që kalon Shqipërinë në…