Transferimi i konsullatës gjenerale italiane në Vlorë

Transferimi i konsullatës gjenerale italiane në Vlorë Në Dhjetor 2015, Diamant në bashkëpunim me partnerin italian Arteria srl ndërmorrën transferimin e zyrave te Konsullatës Italiane në Vlorë; nga zyrat e vjetra tek ambientet e reja në qytetin e Vlorës. Projekti, i cili zgjati 10 ditë, përfshiu aktivitete logjistike si planifikim; ambalazhim (duke përdorur tipe të…